marc delissen

coaching - training - mediation

Marc Delissen

Ben je alleen nieuwsgierig, of ben je daadwerkelijk op zoek naar het verbeteren van je prestaties. Met die zoektocht wil ik je graag helpen. Het vergt moed en energie om daadwerkelijk tot actie over te gaan en actief te werken aan de veranderingen die je zou willen bereiken. Maar als je tot actie overgaat, levert dat hoe dan ook resultaten op!    

Meer over Marc

Individuele Coaching

Het is tegenwoordig niet eenvoudig een tevreden en dankbaar leven te leiden. Prikkels van buitenaf nemen hand over hand toe, de lat wordt daardoor vaak (te) hoog gelegd, hetgeen leidt tot frustraties als 'de lat' niet wordt gehaald. Toch ligt de oorzaak van deze vaak negatieve gedachten niet buiten maar in jezelf. Jezelf bevrijden van negatieve gedachten, wakker zijn in het moment zelf en je richten op zaken waar je invloed op kan uitoefenen, vormen de basis van een gelukkig en succesvol leven. Dit zowel zakelijk als privé.

Mijn persoonlijke coaching richt zich op:

 • persoonlijke groei en effectiviteit 
 • carrièreontwikkeling 
 • vitaliteit

Business Coaching

Teamwork geeft organisaties een duurzaam concurrentie voordeel. Bij goed functionerende ondernemingen of sportteams is teamwork vaak aanwezig, bij slecht presterende ondernemingen is het doorgaans afwezig. Teamwork is van de ene kant makkelijk te bereiken, van de andere kant is het lastig te bewerkstelligen. Het gaat in veel gevallen om het gunnen van elkaars succes. Daarvoor is vertrouwen noodzakelijk. Vertrouwen in elkaar en in de weg naar succes. Teamleden zullen hun individuele belangen terzijde moeten stellen en het teambelang voorop. Voor het bereiken van teamdoelstellingen is teamwork onontbeerlijk.

Mijn teamcoaching richt zich op:

 • advocatenmaatschappen
 • directies
 • businessunits
 • (medische) specialistenmaatschappen
 • (top)sportteams

Mediation

Mediation is een middel om geschillen en conflicten te beëindigen zonder het voeren van een juridische procedure. Door middel van gesprekken met elkaar zoeken partijen onder leiding van een onafhankelijke mediator naar de optimale oplossing. Het bespaart niet alleen veel tijd, kosten en zijwaartse energie, partijen blijven steeds 'aan de bal' voor wat betreft de te bereiken oplossing. 

Ik treed op als mediator bij:

 • zakelijke conflicten
 • arbeidsgeschillen 
 • geschillen in de sport